PRAESTOL (2540, 2640)

PRAESTOL 2540, 2640 - to środki koagulujące stosowane w procesie oczyszczania soku w przemyśle cukrowniczym. Stanowią one organiczne, syntetyczne, rozpuszczalne w wodzie polielektrolity, zaś między sobą różnią się względnymi masami cząsteczkowymi. Występują w postaci białego, swobodnie płynącego granulatu. Charakteryzują się średnią anionowością aktywności jonowej. Są kopolimerami amidu kwasu akrylowego z grupami akrylowymi. Te ostatnie nadają polimerowi ujemny ładunek oraz stanowią o jego anionowym charakterze w roztworze wodnym.

Własności:

  • wyprodukowane specjalnie dla procesu oczyszczania soku przy produkcji cukru,
  • w roztworze wodnym zawierają grupy reaktywne, wykazujące silne powinowactwo do powierzchniowych cząstek zawieszonych w gęstwie niecukrów,
  • różne ładunki cząsteczek PRAESTOLu oraz stałych niecukrów powodują wzajemne elektrostatyczne oddziaływanie (wymianę ładunków), skutkiem czego jest destabilizacja powierzchni cząstek niecukrów.

Dziedzina zastosowania: 

Środki typu PRAESTOL mogą być stosowane przy wszelkiego rodzaju procesach oczyszczania soków, szczególnie zaś przy oczyszczaniu za pomocą dekantatorów. Okazały się one najbardziej przydatne w tych procesach w skali światowej.

 Wstecz