ANTISPUMIN TZ

ANTISPUMIN TZ – to środek przeciw- pianowy przeznaczony do użytku wewnętrznego w przemyśle cukrowniczym. Preparat ten wytwarzany jest z produktów addycji tlenku alkilowego i związków pochodnych kwasu tłuszczowego i przyjmuje postać żółtej, przezroczystej cieczy. Środek ten sprawdził się również w zakładach mięsnych.

Własności:

  • skutecznie zwalcza pianę w procesach eksploatacji wewnętrznej w cukrowniach w sposób natychmiastowy i trwały,  
  • nie zawiera silikonu i oleju mineralnego, 
  • charakteryzuje się znakomitym, długotrwałym działaniem: nie podlega dekompozycji, a jego skuteczność nie maleje nawet po dłuższych okresach przebywania w sokach (po aplikacji środka na etapie ekstrakcji, efekt odpieniający utrzymuje się aż do stacji wyparnej), 
  • ma charakter środka powierzchniowo czynnego, zdolnego usunąć substancje powierzchniowo czynne z piany takie, jak kwasy próchnicowe, pektyny, saponiny, itp.; stąd, podanie nawet najmniejszych dawek środka zapewnia doskonały efekt odpieniający, 
  • nieszkodliwy dla wszelkiego rodzaju filtracji.

Zastosowanie: 

ANTISPUMIN TZ może być stosowany praktycznie na wszystkich etapach procesu produkcyjnego w zakładzie wewnętrznym w cukrowniach: od ekstrakcji, poprzez nawapnianie, saturację i stację wyparną, aż po produktownię. Środek sprawdził się również w zakładach mięsnych.

 Wstecz