ANTISPUMIN RW

ANTISPUMIN RW- to wysoce skuteczny środek do zwalczania piany. Stanowi on bezsilikonową kombinację składników niejonowych w postaci żółtej, prawie przezroczystej cieczy. W przemyśle cukrowniczym znajduje zastosowanie w procesie odpieniania wód spławiakowych i ściekowych.

Własności:

  • charakteryzuje się efektywnym, długotrwałym działaniem zapobiegawczym przeciwko powstawaniu piany w zakresach od słabo kwaśnych po silnie alkaliczne,
  •  cechuje go korzystna relacja temperatura/ lepkość, co sprawia, iż możliwe jest jego dawkowanie jeszcze przy temperaturze –10o C.  

Zastosowanie:

ANTISPUMIN RW jest skuteczny w procesie odpieniania ścieków i obiegowych wód technologicznych w wielu przemysłach: cukrowniczym, drożdżowym, przetwórczym, przetwórstwa ryb, produkcji skrobi, środków żywnościowych, i papierniczym, jak również w biologicznych/ mechanicznych oczyszczalniach ścieków.

W przemyśle cukrowniczym znajduje on zastosowanie w ramach fabrykacji cukru, a szczególnie w całym procesie eksploatacji zewnętrznej oraz procesach wstępnych (od ekstrakcji poprzez nawapnianie po saturację).

 Wstecz