Stockhausen

Firma STOCKHAUSEN, założona przez niemiecką rodzinę Stockhausenów, posiada bardzo długą i bogatą tradycję funkcjonowania w przemyśle chemicznym. Jej początki sięgają 1878 roku, kiedy to Julius Stockhausen rozpoczął karierę w krefeldzkiej fabryce mydła (Seifenfabrik) Mueller & Traiser i błyskawicznie po trzech latach stał się jej współwłaścicielem, w efekcie czego firma została przemianowana na Stockhausen & Traiser. W 1912 roku firma nazywała się już Chemische Fabrik STOCKHAUSEN, zaś w 1923 z powodzeniem zaczęła obsługiwać rynek cukrowniczy. Rozwój firmy nabrał dużego przyspieszenia od 1935 roku, gdy STOCKHAUSEN wprowadził na rynek rewolucyjny, pozostający do dziś w użyciu, środek czyszczący dla ludzi o bardzo wrażliwej skórze o nazwie PRAECUTAN. Kolejnym kamieniem milowym w historii STOCKHAUSENA był rok 1986, gdy uruchomiona została pierwsza linia produkcyjna, umożliwiająca produkcję na dużą skalę polimeru super- pochłaniającego FAVOR. STOCKHAUSEN zdobył wtedy uznanie jako światowy lider na rynku super- absorbujących polimerów, a także jako lider branżowy w Europie w zakresie produkcji środków do pielęgnacji skóry. Firma dokonała następnie dalszej dywersyfikacji portfela oferowanych produktów, włączając do niego środki przeznaczone do pracy w oczyszczalniach ścieków, przemyśle skórzanym i tekstylnym. Rozwojowi asortymentu STOCKHAUSENA towarzyszyła też jego ekspansja geograficzna w Europie (Finlandia, Francja, Hiszpania, Rosja, Szwecja), Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone), Ameryce Południowej (Brazylia), jak również na Dalekim Wschodzie (Hongkong, Chiny, Indonezja) . W 1996 roku STOCKHAUSEN stał się 100 % filią koncernu HÜLS AG, natomiast w 1999 roku w wyniku fuzji HÜLS AG oraz DEGUSSA AG został włączony do grupy przedsiębiorstw zarządzanych przez koncern DEGUSSA AG, który był w owym czasie jednym z wiodących przedsiębiorstw w europejskim przemyśle chemicznym. W 2006 roku STOCKHAUSEN został przejęty od DEGUSSA AG przez amerykański koncern chemiczny ASHLAND Inc., notowany na giełdzie nowojorskiej (NYSE). ASHLAND Inc. jest firmą o zasięgu globalnym, obecną w ponad 100 krajach, która produkuje wyspecjalizowane środki chemiczne oraz generuje technologie, mające zastosowanie w szerokim spektrum przemysłów, jak np. budownictwo, motoryzacja, przemysł energetyczny, farmaceutyczny, środków ochrony i higieny osobistej, oczyszczania wód, itp. ASHLAND Inc. jest częścią dorocznie publikowanego indeksu Fortune 500, składającego się z największych amerykańskich korporacji.